Naš terenski rad u 2020. godini

Praćenje širenja azijske velike pčele smolarice (Megachile sculpturalis) u Srbiji


Ekipa Centra za biologiju pčela u akciji na različitim lokacijama 2020.

Pregled lokacija u Beogradu na kojima smo pratili cvetanje sofore i tražili pčele smolarice